Znamenia

BÝK-Toto znamenie je obrazom samotného Zeusa, ktorý nadobudol podobu krásneho býka, aby očaril mladú Európu – najkrajšiu dcéru fénického kráľa. Keď ju nesie na chrbte na Kréte, urobí ju svoju milenkou. Z tohto vzťahu mali tri deti.